Nettisivut yritykselle

Miten nettisivut tehdään?

Nettisivujen tekotapoja on olemassa paljon. Usein käytetään nettisivujen pohjana julkaisujärjestelmää, kuten WordPress tai Drupal, jonka päälle nettisivut rakennetaan. Julkaisujärjestelmän avulla nettisivuja voidaan sitten päivittää helposti netin kautta.

Hari-WebDesign käyttää nykyisin pääosin WordPress-julkaisujärjestelmää. Osa sivustoista toteutetaan kuitenkin käyttäen asiakkaan tarpeisiin räätälöityä päivitystyökalua.

Aluksi ulkoasu

Aloitamme nettisivujen tekemisen aina ulkoasun suunnittelulla. Pyydämme asiakkaalta toiveet nettisivujen ulkoasuun liittyen ja toteutamme ensimmäisen version ulkoasusta yleensä viikon sisällä toimeksiannosta. Lähetämme sitten ulkoasusta esikatseluversion asiakkaalle hyväksyttäväksi ja kommentoitavaksi. Mikäli asiakas tahtoo muutoksia ulkoasuun, teemme niitä tarvittavan määrän, kunnes kaikki ovat tyytyväisiä.

Julkaisujärjestelmän asennus

Kun nettisivujen ulkoasu on sunniteltu valmiiksi, alkaa niin sanottu koodausvaihe. Tässä vaiheessa tehdään ulkoasun HTML-taitto ja nettisivut liitetään julkaisujärjestelmään. Lisäämme nettisivuille asiakkaalta saamamme sisältöaineiston ja lähetämme varsinaisen testiversion nettisivuista asiakkaalle. Testiversiossa asiakkaalla on nettisivut testattavissa juuri siinä muodossa, millaisena ne julkaistaisiinkin. Asiakas pääsee myös kokeilemaan ja harjoittelemaan päivitystyökalun käyttöä.

Julkaisu

Kun asiakas on hyväksynyt nettisivujen testiversion ja tehnyt mahdolliset sisältömuutokset päivitystyökalua käyttäen, varataan asiakkaalle hänen haluamansa domainnimi ja nettisivut julkaistaan.

Ohjelmistot

Hari-WebDesignin käyttämät ohjelmistot nettisivujen kehitykseen:

  • Käyttöjärjestelmä: Ubuntu 14.04 LTS (+ Windows 10 testausta varten)
  • Kuvankäsittely: Adobe Photoshop CS6
  • Koodaus: Sublime Text
  • SFTP: FileZilla
  • SSH: PuTTy