Nettisivut yritykselle

Tietoa fi-verkkotunnuksen rekisteröinnistä

Verkkotunnusmääräyksen mukaisesti tarjoamme tietoonne seuraavat seikat fi-verkkotunnuksen varaamista varten.

Verkkotunnuksen käyttäjänä vastuullanne on, että varaamanne verkkotunnus on lainmukainen, eikä ole toiselle kuuluva suojattu nimi tai tavaramerkki.

Mikä on suojattu nimi tai tavaramerkki?

Suojattuja nimiä ja merkkejä ovat tietoyhteiskuntakaaren perusteella:

  • Suomen kauppa-, tavaramerkki-, yhdistys-, säätiö- tai puoluerekisteriin merkityt nimet tai merkit
  • julkisyhteisön, valtion liikelaitoksen, itsenäisen julkisoikeudellisen laitoksen, julkisoikeudellisen yhdistyksen ja vieraan valtion edustuston ja sen toimielimien nimet
  • toiminimi- ja tavaramerkkilaissa tarkoitetut vakiintuneet nimet, toissijaiset tunnukset tai tavaramerkit
  • EUIPO:n tavaramerkkirekisteriin merkityt EU-tavaramerkit.

Mistä voi tarkastaa suojatut nimet ja tavaramerkit?

Voit tarkistaa, onko haluamasi verkkotunnus suojattu etsimällä tietoa seuraavista lähteistä:

Mitä tarkoittaa verkkotunnuksen lainmukaisuus?

Verkkotunnus ei saa merkitsemishetkellä

  • vastata toisen suojattua nimeä tai merkkiä, ellei verkkotunnuksen käyttäjä pysty esittämään hyväksyttävää perustetta verkkotunnuksen rekisteröinnille
  • muistuttaa toisen suojattua nimeä tai merkkiä, jos verkkotunnus rekisteröidään ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

Verkkotunnuksessa sallitut merkit

Verkkotunnuksessa sallitut merkit ovat kirjaimet a-z ja numerot 0-9. Lisäksi sallittuja merkkejä ovat kansalliset merkit å, ä ja ö sekä Suomessa puhuttavan saamen kielen merkit ja lisäksi tavuviiva-miinusmerkki.

Haettaessa verkkotunnusta, joka sisältää muita merkkejä, kuin kirjaimet a-z ja numerot 0-9 sekä tavuviiva-miinusmerkki, esim. haettaessa verkkotunnusta, joka sisältää ääkkösiä, kannattaa harkita myös vastaavan verkkotunnuksen hankkimista ilman ääkkösiä. Ensisijaisesti suosittelemme käyttämään verkkotunnusta, joka ei sisällä ääkkösiä, sillä erikoismerkit saattavat aiheuttaa teknisiä ongelmia.